Stasys Šilingis gimė 1885 m. Vilniuje. Baigė Vilniaus gimnaziją ir teisę Maskvos universitete. Dar būdamas studentas įsitraukė į visuomeninį, kultūrinį darbą. Vadovavo lietuvių studentų draugijai, bendradarbiavo ,,Lietuvos žiniose", leido ir redagavo ,,Aušrinę". 1915 m. išleido jaunųjų rašytojų kūrybos almanachą ,,Pirmasai baras". Vokiečiams okupuojant Lietuvą, pasitraukė į Rusiją. Čia rūpinosi pabėgėlių reikalais, aktyviai dalyvavo politinėje veikloje. Nepriklausomos Lietuvos laikais - Valstybės tarybos narys, Seimo atstovas, du kartus teisingumo ministras, paruošė 1938 m. konstituciją. Daugelio kultūrinių organizacijų vienas iš steigėjų ir vadovų. 1925 m. nusipirko buvusį Ilguvos dvaro Misiūnų palivarką, kur apsigyveno su šeima. 1941 m. kartu su žmona ir dukra buvo suimtas ir ištremtas. Nelaisvėje išbuvo daugiau kaip 20 metų. Žmona ir dukra mirė Altajaus krašte. Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Kelmėje. Ten mirė ir buvo palaidotas. 1991 m. iš Sibro buvo parvežti žmonos ir dukros palaikai. 1999 m. visų trijų palaikai iš Kelmės buvo perlaidoti Ilguvoje.

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė", sud. Vytautas Armonavičius, 2007.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!