Apsilankykite skulptoriaus V. Grrybo muziejuje, kurį sudaro trys ekspozicijos:

  • ,,Skulptoriaus Vinco Grybo gyvenimas ir kūryba“
  • ,,Etnografinis kampelis“
  • ,,Lukšių Vinco Grybo gimnazijos istorija“.

1957 m. Lukšių Vinco Grybo mokykloje įkurtas pirmasis rajone muziejus. Jo įkūrėjas mokytojas Edmundas Mažeika su mokiniais rinko medžiagą apie Lukšius ir skulptorių Vincą Grybą. 1960 m. V.Grybo 70-ųjų gimimo metinių proga mokyklai buvo suteiktas kraštiečio skulptoriaus vardas. Kraštotyros muziejuje buvo įsteigtas kampelis ir skulptoriui Vincui Grybui. 1989 m. atidaryta mokyklos istorijos ekspozicija, 1999 m. duris atvėrė kraštotyros muziejus.

Ilgus metus Vinco Grybo muziejui vadovavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Bronislova Martišiūtė-Šukevičienė, 1989-2004 m. mokytoja Irena Liubinienė, nuo 2004 m. – Sonata Kurienė.

Gimnazijos muziejus noriai lankomas ne tik gimnazijos moksleivių bei mokytojų. Vien per 2009/2010 mokslo metus muziejų aplankė virš 300 lankytojų.

Savo fonduose muziejus turi sukaupęs apie 246 pagrindinio fondo ir 1238 pagalbinio fondo eksponatų, kurie panaudojami pamokų ir parodų metu. Muziejuje vystoma edukacinė veikla: vedamos istorijos pamokos, klasės valandėlės, ekskursijos mokyklos svečiams, rengiamos teminės parodėlės.

I ekspozicijoje yra sukauptos nuotraukos, dokumentai, knygos, paveikslai apie skulptorių Vincą Grybą, jo tėviškę Pelenių kaime, skulptoriaus šeimą, Vinco Grybo tėvus, paveiksluose atsispindi žinomiausi skulptoriaus darbai ne tik mūsų krašte, bet ir Lietuvoje. Muziejaus ekspozicijoje yra Vinco Grybo išdrožtas Lukšių bažnyčios stogo maketas, Vytauto Didžiojo biustas, tautinė juostelė, kuria skulptorius buvo juosiamas kūdikystėje, dailininko Vytauto Ciplijausko paveikslas Vincas Grybas ir kiti eksponatai.

II ekspozicijjoje etnografiniai eksponatai: darbo įrankiai, lygintuvai(prosai), samčiai, šaukštai, bezmėnai, kupartas, verpimo ratelis ir kiti rinkiniai, kurių daugumą dovanojo mokyklos mokiniai.

III ekspozicijoje atsispindi gimnazijos kūrimosi ir istorijos raida, pedagogų ir moksleivių veikla, kultūrinis ir sportinis gyvenimas. Tai įvairūs dokumentai, foto albumai, seni spaudiniai, fotonuotraukos, prisiminimai, kraštotyrinė medžiaga. Pagrindinė fondą pagyvina mokykliniai atributai, reikmenys: pirmasis mokyklos kompiuteris, juostinis magnetofonas, įvairūs prizai, moksleivių dirbiniai ir kt. Šią ekspoziciją sudaro skyriai: "Mokyklos įkūrėjas – kunigas Antanas Tatarė“, "Įžymūs žmonės“ (apie įžymius mūsų mokyklą baigusius mokinius), "Jonas Basanavičius“ (mokėsi Lukšių pradžios mokykloje), "Įdomūs susitikimai“, "Mūsų mokiniai“, "Mūsų mokytojai“, "Mūsų laidos“, "Mes jais didžiuojamės“.

Muziejuje veikia muziejininkų – kraštotyrininkų būrelis, į jo veiklą kasmet įsitraukia nemažai aktyvių dalyvių, kurie talkina ruošiant parodas, rūpinasi muziejaus estetine būkle, veda ekskursijas. Nuo 2006 iki 2008 metų aktyviausi būrelio nariai mokėsi jaunųjų kraštotyrininkų – muziejininkų studijose Vilniaus jaunųjų turistų centre, baigė Jaunojo kraštotyrininko – etnologo mokyklą. Būrelio nariai kasmet dalyvauja kraštotyros ekspedicijose. Jų surinkta tiriamoji medžiaga, nuotraukos, užrašyta tautosaka, prisiminimai, pasakojimai turi unikalią išliekamąją vertę, saugomi ir eksponuojami muziejuje, panaudojami pamokų, parodų, klasės valandėlių metu.

Jaunieji muziejininkai talkina gimnazijos bendruomenei vedant įvairias kalendorines šventes, kius renginius, rengia viktorinas, ruošia parodas.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!