Pranas Mašiotas gimė 1863 m. Pūstelninkų k., netoli Naumiesio. Mokėsi Naumiesčio pradžios mokykloje, Marijampolės gimnzaijoje. Baigęs Maskvos universitetą, dirbo pedagoginį darbą Rygoje, Voroneže. Nepriklausomos Lietuvos laikais dirbo Švietimo ministerijoje, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Išleido apie 140 knygų. Vaikams parašė nemažai pasakų, apysakų, apsakymų. Mirė 1940 m. Kaune. Okupacijos metais sodyba buvo sunaikinta. 1987 m. į buvusios sodybos vietą atgabentas didžiulis akmuo, prie kurio vėliau pritvirtinti rašytojo apysakos žodžiai: ,,Ir aš mažas buvau". Šalia akmens buvo pasodintas jovarėlis. ,,1989 m. sodybos vietą papuošė skulptoriaus Ryto Belevičiaus ,,Kartų" skulptūra, simbolikškai vaizduojanti Lietuvą" (Kondratas B., ,,Kūrėjų pėdsakais", d. 1, p. 247).

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė"

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!