Užrašas paminkle skelbia: „Lekėčių krašto partizanams, „Žalgirio“ rinktinės kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1945–1952.“

1991 m. Lekėčių Politinių kalinių ir tremtinių skyrius nutarė pastatyti paminklą Lekėčių krašto partizanams. Buvo renkamos aukos. Daugiausiai aukojo patys politiniai kaliniai ir tremtiniai; taip pat miškininkai, Lekėčių gyvulininkystės įmonė.

1992 metų pavasarį prasidėjo darbai. Prie statybos darbų dirbo patys politiniai kaliniai ir tremtiniai; daug padėjo Vincas Jurkšaitis, buvęs politinis kalinys, legendinio partizano Petro Jurkšaičio-Beržo brolis.

Paminklo atidengimo iškilmės įvyko 1992 m. rugpjūčio 2 dieną. Paminklą atidengė Vincas Jurkšaitis, o pašventino Lekėčių klebonas Jonas Bučinskas. Žuvusiųjų partizanų atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Šakių kuopos šauliai priėmė priesaiką.

Šaltinis: Giedrės Ižganaitienės ekskursija ,,Tarp dviejų sostinių"

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!