Dr. Vinco Kudirkos muziejus

Maloniai kviečiame į iš esmės atsinaujinusį dr. Vinco Kudirkos muziejų!
Ekspozicijoje – asmeniniai dr. Vinco Kudirkos daiktai, vertimų rankraščiai, knygnešių epochą menantys eksponatai ir pirmą kartą pristatoma šiaurės suvalkiečių-zanavykų XIX a. apranga, lankytojai gali susipažinti su Kudirkos Naumiesčio istorija, dr. Vinco Kudirkos ir varpininkų veikla.

Kainoraštis:

Pavadinimas

Trukmė

Turistų skaičius

Kaina asmeniui

Kaina grupei

Vincas Kudirka ir varpininkai (skirta moksleiviams)   10 - 25   0,5 Eur*
Knygnešių epocha (skirta moksleiviams)   10 - 25   0,5 Eur*
Zanavykų tautinis kostiumas (skirta moksleiviams)   10 - 25   0,5 Eur*
Ekskursija su gidu 1 val.  Iki 15 asm.
Didesnės grupės skaidomos.
  5 Eur*

*Papildomai mokama už muziejaus lankymą:

Suaugusieji - 2 Eur

Moksleiviai - 1 Eur

Darbo laikas: 

gegužę – rugsėjį:
antradienį – šeštadienį 10–17 val.
sekmadienį 10–15 val.

Spalį – balandį:
antradienį – šeštadienį 10–17 val.

Pritaikymas neįgaliesiems: visiškai pritaikyta. Prie įėjimo įrengtas pandusas. Yra vertikalus platforminis keltuvas, tualetas pritaikytas neįgaliesiems.

Ekspozicijas nemokamai lanko: muziejininkai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, kūrybinių sąjungų, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos, Lietuvos archeologų draugijos, Lietuvos gidų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokiniai, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos nariai, Muziejaus draugai ir bičiuliai, pateikę pažymėjimą;
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai ir akademijoje tarnaujantys šauktiniai kariai;
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariai;
šauktiniai kariai;
nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai;
kariai savanoriai;
ikimokyklinio amžiaus vaikai;
vaikų globos įstaigų auklėtiniai, socialiai remtini vaikai;
neįgalieji ir juos lydintys asmenys;
asmenys, kuriems sukako 80 metų;
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinių padalinių darbuotojai, pateikę valstybės tarnautojo ar darbuotojo pažymėjimą.

Vinco Kudirkos muziejus įamžina kovotojo dėl Lietuvos laisvės, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus, gydytojo, literato, publicisto, muziko, dailininko gyvenimą. Muziejus, kaip Lietuvos Nacionalinio muziejaus filialas, buvo atidarytas 1998 m. gruodžio 5 d. Tautiškos giesmės - Lietuvos Respublikos himno sukūrimo 100-ųjų metinių proga.

Vinco Kudirkos  muziejus pastatytas  toje vietoje, kur kadaise stovėjo namas, kuriame gyveno tautinio atgimimo šauklys Vincas Kudirka, čia ir sukūręs Tautišką giesmę.

2014 m. gruodžio mėn. muziejus buvo uždarytas remontui.

2017 m. vasario 10 d. įvyko atnaujinto muziejaus atidarymas.

Muziejaus ekspozicija suskaidyta į pirmą ir antrą aukštus. Pirmas aukštas išlaiko labiau klasikinę stilistiką, būdingą Lietuvos nacionaliniam muziejui, kuriam ir priklauso Vinco Kudirkos muziejus. Čia matome ir Kudirkos Naumiesčio istoriją. Antras aukštas – šiuolaikiškesnis. Jame lankytojai ras tris terminalus, kuriuose elektroniniu būdu galima pavartyti „Varpą“, „Ūkininką“ ir kitus ano meto leidinius“, – sakė ekspozicijos autorius, Lietuvos nacionalinio muziejaus dailininkas Eimantas Ludavičius.

Gausią ikonografinę ir istorinę ekspoziciją pagyvina XIX a. pabaigos tradicinė zanavykų apranga. „Zanavykų apranga sukomplektuota iš Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografinės aprangos rinkinyje saugomų autentiškų eksponatų. Muziejaus atidarymui parodų salėje dar paruošėme XX a. 3–4 deš. tautinio kostiumo ikonografijos parodą, kuri atskleidžia mažai žinomą stilizuoto kostiumo istoriją ir parodo jį kaip išskirtinį ano meto reiškinį“, – teigė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė.

Antrojo aukšto ekspozicija skirta V. Kudirkos gyventam laikotarpiui, knygnešystės ir XIX a. antros pusės tautinio judėjimo veikėjų – varpininkų – istorijai. Būtent jie subrandino lietuvių tautą laisvės ir nepriklausomybės siekiui.

„Antrame muziejaus aukšte lankytojai pateks į savotišką labirintą, vesiantį juos knygnešių keliais. Juk XIX a. pabaiga ir buvo toks labirintas, per kurį reikėjo eiti, atrasti duris ir pro jas išeiti į nepriklausomybę“, – sakė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė.

Tarp muziejaus eksponatų – 1863 m. Juozapo Zavadskio spaustuvėje išleista maldaknygė, kurią V. Kudirka padovanojo savo šeimininkės Naumiestyje Petronėlės Krūzaitienės dukrai Marijai, taip pat V. Kudirkos vertimų rankraščiai: Georgeʼo Gordono Byrono „Kaino“, Friedricho Schillerio „Orleano mergelės“ ir „Viliaus Telio“ vertimai į lietuvių kalbą.

 

Lietuvos nacionalinio muziejaus inf.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!