Ąžuolinė skulptūra Jonui Kriaučiūnui Ilguvos bažnyčios šventoriuje

Jonas Kriaučiūnas gimė 1864 m. Liepalotėlių k., Paežerėlių valsč. Mokėsi Žemosios Panemunės ir Lekėčių pradžios mokyklose. Baigęs Suvalkų gimnaziją , pastudijavęs Maskvos universitete, dirbo spaustuvėse, redagavo ,,Šviesą", ,,Varpą", ,,Ūkininką", o po spaudos laisvės atgavimo - ,,Vilniaus žinias", ,,Rygos garsą". 1916 m. paaršė ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybės postulatus. Tarpukario laikotarpiu gyveno Naumiestyje, Kaune, 1936 m. išleido knygelę ,,Mano praeities vaizdeliai". Mirė Kaune 1941 m. 

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė", sud. Vytautas Armonavičius, 2007.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!