Skverelis pradėtas kurti 1994 m., kuomet jį papuošė pirmoji čia atsiradusi Atminimo koplytėlė. Šalia Atminimo koplytėlės po metų 190-ųjų metinių proga iškilo paminklas rašytojui ir švietėjui, vikarui Antanui Tatarei, 2002 m. Vidas Cikana sukuria ir pastato paminklą knygnešio, poeto J. Pavalkio-Vijūno 130-mečiui paminėti, 2006-aisiais skverelį papildo paminklas Pranui Kriaučiūnui, Lukšiuose turėjusiam knygų rišyklą, kurioje buvo įrengęs ir draudžiamos spaudos slėptuvę. 1990-aisiais skverelyje pasodintas Atgimimo ąžuoliukas toje vietoje, kur 1923 m. toks pat medelis buvo pasodintas 5-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Vėliau okupantai jį sunaikino. Kiek toliau, prie šventoriaus stovi dar keli paminklai. Vienas jų stalinizmo aukoms, kitas – partizanui Aleksandrui Grybinui-Faustui atminti. Paskutinis skverelyje įsikūręs paminklas – „Varpo“ redaktoriui Juozui Adomaičiui-Šernui atminti. Visų šių paminklų autorius – skulptorius, tautodailininkas, Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!