Veiklios kaimynystės viešosios paskirties erdvių modernizavimas -II etapas

„Veiklios kaimynystės viešosios paskirties erdvių modernizavimas –
II etapas“ (LT-PL/193)

Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Veiklios kaimynystės viešosios paskirties erdvių modernizavimas – II etapas“ (APSMAN-II). Tarptautinis projektas įgyvendinamas remiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai. Pagrindinis šio projekto partneris – Suvalkų (Lenkija) savivaldybė, kiti partneriai - Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vyžainių (Lenkija) seniūnija ir Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras. Projekto tikslas – partnerių regionų konkurencingumo stiprinimas gerinat viešąją infrastruktūrą bei partnerių pasienio regionų bendruomenių bendradarbiavimo stiprinimas.

Projekto metu Šakių rajone, Panovių kaime prie Šešupės upės bus įrengta turistinė infrastruktūra (stovyklavietė, pontoninė prieplauka ir informacinis stendas), įrengta 14 ženklų palei visą Šakių rajono Šešupės upės vandens turizmo trasą (nuo Kudirkos Naumiesčio iki Kirkilų kaimo). Projekto partneriai projekto metu įrengs /sutvarkys rekreacines erdves ir ženklins turizmo vietoves savo teritorijoje. Partneriai kartu atliks ir kitas bendras veiklas: bus parengta bendra Lietuvos ir Lenkijos ūkinės veiklos koncepcijos strategija, išleisti bendri projektą viešinantys leidiniai, surengti trys investicinių vietų atidarymo renginiai bei baigiamoji projekto konferencija.

Projekto trukmė – 14 mėn.

Bendra projekto vertė: 393 706 eurų 07 ct.

Šešupės euroregiono TIC įgyvendinamo projekto dalis: 23 699 eurų 53 ct.

 

PROJEKTO LEIDINIAI