Karjera

2016-12-05 Šešupės euroregiono turizmo informacijos centrui buvo suteikta akreditacija dalyvauti projekte „Atrask save“.

Tad jeigu TU esi 15-29 m., nedirbi, nesimokai ir nedalyvauji mokymuose, bet norėtum save realizuoti veikloje, susijusioje su turizmu (turistams bei svečiams nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas ir išteklius, reklamuoti regioną, rengti informacinius leidinius apie turizmo paslaugas ir objektus bei kt.), Tavo vieta būtent čia!

 

Parašyk mums vadyba@sakiaitic.lt arba skambink +37061871201.

 

 

 


Projekto „Atrask save“ tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Uždaviniai:

  • padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, įgyvendinant  socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą;
  • padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, organizuojant savanorystės veiklas;
  • padidinti galimybes nepasirengusiam darbo rinkai jaunuoliui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę;
  • įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia garantijas 16-29 m. bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia garantijas nedirbančiam ir nesimokančiam 15-29 m. jaunimui, neregistruotam teritorinėje darbo biržoje.

 

Jaunimo reikalų departamento inf.